Basketball 2018-2019 Results


Tuesday, November 27, 2018 @ 5:00pm
Final
HHA 14U Boys West (Basketball 14U Male) 41
Providence Classical School (Basketball 14U Male) 49
 
Friday, November 16, 2018 @ 11:30am
Final
HHA 14U Boys East (Basketball 14U Male) 52
Holy Trinity MS A Team (Basketball 14U Male) 21
 
Thursday, November 15, 2018 @ 8:30pm
Final
HHA 14U Boys West (Basketball 14U Male) 44
Lake Houston 14U Boys Team (Basketball 14U Male) 43
 
Monday, November 12, 2018 @ 4:30pm
Final
HHA 14U Boys West (Basketball 14U Male) 41
St. Pius Freshman Boys (Basketball 16U Male) 28
 
Thursday, November 8, 2018 @ 5:00pm
Final
HHA 12U Boys West (Basketball 12U Male ) 50
Arrow Academy (Basketball 12U Male ) 24
 
Tuesday, November 6, 2018 @ 4:30pm
Final
HHA 12U Boys West (Basketball 12U Male ) 28
Beneke Elementary (Basketball 12U Male ) 16
 
Thursday, November 1, 2018 @ 7:30pm
Final
HHA 14U Boys West (Basketball 14U Male) 45
Woodlands Christian A team (Basketball 14U Male) 40
 
Thursday, November 1, 2018 @ 6:30pm
Final
HHA 14U Boys East (Basketball 14U Male) 27
Woodlands Christian B team (Basketball 14U Male) 23